USŁUGI POWSZECHNEJ ARCHIWIZACJI

Usługa powszechnej archiwizacji umożliwia przechowywanie kopii zapasowych i archiwów, wyników badań, eksperymentów naukowych, materiałów edukacyjnych, użytkowników ze środowiska naukowego i badawczego.

Usługa zapewnia długoterminowe przechowywanie i archiwizację danych w sposób zapewniający ich trwałość i integralność, a dostęp do cyfrowych kopii i materiałów można uzyskać na wiele sposobów.

Użytkownicy mają dostęp do danych przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. System wspiera także mechanizm wersjonowania, co pozwala na odtworzenie nie tylko ostatniej, ale także historycznych wersji skopiowanych danych.

Wypełnij formularz rejestracyjny na storage.pionier.net.pl i sprawdź sam jak to działa. Usługa powszechnej archiwizacji to bezpieczeństwo wyników twojej pracy!

Comments are closed.