Radom, 25.05.2012

Czternaste co do wielkości miasto w Polsce. Według legendy, pewien młodzieniec trafiając do zaklętej wioski ujrzał tak piękny krajobraz, że oczarowany zakrzyknął: Rad dom bym tutaj zbudował. Stąd ponoć wzięła się nazwa tej czwartej, na naszej mapie PLATON Roadshow 2012, miejscowości.

Ekipa prezentująca nowoczesne usługi dla środowiska akademickiego i naukowego także była „rada” zaprezentować je kolejnym potencjalnym użytkownikom. Krótko po godzinie 11:00, w budynku Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej przy ul.Chrobrego 31, w sali 311, zgromadzonych gości przywitały pierwsze dźwięki naszej prezentacji. Także i tu, w Radomiu, po oficjalnej części pokazu mieliśmy okazję do podzielenia się na bieżąco z uwagami i pytaniami na temat przedstawionych usług, a po krótkim poczęstunku – do obejrzenia infrastruktury wozu realizatorskiego telewizji PLATON TV. O lokalnym, radomskim wdrożeniu usług PLATONA opowiedział zebranym Cezary Domański, kierownik Centrum Sieciowo-Komputerowego.

Duże zainteresowanie funkcjonalnością aplikacji Platformy Obsługi Nauki wyraził, uczestniczący w prezentacji, Dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego, dr hab. Dariusz Trześniowski. Warto także zauważyć, że wdrożone usługi, są już rozpoznawalnym elementem zakresu prac lokalnego MANu; chwalono się, że jeden z radomskich studentów jako temat swojej pracy licencjackiej wybrał właśnie przykład eduroamu.

Radomska wizyta była naszym ostatnim punktem na mapie objazdowych prezentacji tego tygodnia. Żegnamy to piękne miasto centralnej Polski, żegnamy rejon południowo-wschodni. Przyszły tydzień będzie bowiem zdecydowanie bardziej „północno-zachodni”. Ale to dopiero po weekendzie – na razie pakujemy sprzęt i jedziemy odpocząć do domu, do Poznania. W Radomiu pozostawiamy kolejnych ludzi lepiej obeznanych z usługami Platformy PLATON. Dziękujemy!

 

Comments are closed.