Konsorcjum PIONIER

PIONIER Polski Internet Optyczny – Konsorcjum Akademickich Sieci Komputerowych i Centrów Komputerów Dużej Mocy.

Konsorcjum PIONIER zostało zawiązane 25.X.2003 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Jest ono formalnym porozumieniem zawartym pomiędzy wiodącymi jednostkami MAN i KDM. Celem Konsorcjum jest budowa Ogólnopolskiej Sieci Optycznej oraz rozwijanie w oparciu o tę Sieć oraz infrastrukturę informatyczną należącą do Jednostek Wiodących, działalności służącej realizacji celów statutowych Jednostek Wiodących i na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do spełnienia tego celu Konsorcjum wypracowało szereg zasad regulujących przeznaczenie Akademickiej Sieci Komputerowej PIONIER, określających własność infrastruktury, zasady eksploatacji, współpracy z zewnętrznymi instytucjami pozabudżetowymi, współpracę z zagranicą itp.

Członkami konsorcjum są:

1. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie oraz centrum KDM
2. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Poznaniu oraz centrum KDM
3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Puławach
4. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK
jako jednostką wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Warszawie
5. Politechnika Białostocka
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Białymstoku
6. Politechnika Częstochowska
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Częstochowie
7. Politechnika Gdańska
jako jednostka wiodąca dla Trójmiejskiej Sieci Komputerowej oraz centrum KDM
8. Politechnika Koszalińska
jako jednostka wiodąca dla Koszalińskiej Sieci Komputerowej
9. Politechnika Łódzka
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Łodzi
10. Politechnika Radomska
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Radomiu
11. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Rzeszowie
12. Politechnika Śląska Centrum Komputerowe
jako jednostka wiodąca dla Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
13. Politechnika Świętokrzyska
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Kielcach
14. Politechnika Wrocławska
jako jednostka wiodąca Miejskiej Sieci Komputerowej we Wrocławiu oraz centrum KDM
15. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LubMAN UMCS
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Lublinie
16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Toruniu
17. Uniwersytet Opolski
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu
18. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy
19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Olsztynie
20. Uniwersytet Warszawski
jako jednostka wiodąca centrum KDM, zlokalizowanego w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
21. Uniwersytet Zielonogórski
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Zielonej Górze
22. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie

Badania w obszarze nowych aplikacji i technologii społeczeństwa informacyjnego stanowią jeden z głównych celów programu PIONIER. Budowa nowoczesnych infrastruktur badawczych, w tym szerokopasmowej sieci optycznej PIONIER, stworzyła warunki dla coraz lepszej współpracy naukowej różnych środowisk akademickich. W ramach tej współpracy prowadzonych jest wiele projektów badawczych, finansowanych nie tylko przez Komitet Badań Naukowych, lecz również ze środków Unii Europejskiej, w ramach 5,6 i 7 Programu Ramowego.

Ze wsparcia sieci PIONIER korzystały, korzystają lub wkrótce będą korzystać projekty badawcze z dziedzin takich jak:

GRID-y obliczeniowe,
Biblioteki cyfrowe,
Interaktywna telewizja,
Radioastronomia,
Fizyka dużych energii,
Infrastruktura i technologie sieciowe,
Zaawansowane usługi sieciowe,
Podpis elektroniczny – PKI,
Wideokonferencje w technologii High Definition.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.pionier.net.pl

Comments are closed.